Manj svečk za manj grobov

Manj svečk za manj grobov 2022

V času, ko se spominjamo naših bližnjih, ki jih ni več med nami, podprimo akcijo Manj svečk za manj grobov.
Zaustavimo pretirano krašenje grobov. Namesto gore sveč se naših pokojnih spomnimo s prostovoljnim prispevkom, ki bo reševal življenja.
Zbrana sredstva bomo namenili za plačilo nevrofizioterapevtskih obravnav za otroke s posebnimi potrebami.

Ohranimo lep spomin in darujmo za reševanje življenj.

Akciji se pridružuje tudi Factumevent.