Naše delo temelji na medsebojnem zaupanju.

Prevzamemo izvedbo celotnega dogodka “na ključ”ali poskrbimo za posamezen del dogodka. Z vami smo od prve ideje do končne analize dogodka.

Zasnova in načrtovanje projekta

Zasnova vključuje koncept, scenarij projekta oz. dogodka ter svetovanje.

Dovoljenja in
dministrativna podpora

Pomagamo vam pri pridobivanju dovoljenj in soglasij za izvedbo dogodka in prijavi dogodka.

Postavitev in
vodenje projekta

Postavimo oder oz. prireditveni prostor, pripravimo ambient (mize, stoli), ozvočenje ter osvetlitvena priprava prostora.

Izvedba

Dogodek izvedemo po predhodno pripravljenem programu (sprejem gostov, protokol), spremljamo vrstni red nastopajočih; poskrbimo tudi za uradnega fotografa in snemalca dogodka.

Promocija in marketinško svetovanje

Izvajamo promocijske aktivnosti (objave v medijih, objave na družbenih omrežjih, priprava promocijskih gradiv).

Financiranje

Pomoč pri pridobivanju partnerjev in sponzorjev.

Zaključek in
analiza projekta

Po izvedenem dogodku pospravimo prizorišče, pripravimo objavo za medije (p)o dogodku/projektu in pripravimo zaključno poročilo.

TOP
X