Z nami do sofinanciranja.

V podjetju Factumevent vam svetujemo ob prijavi vaših projektov na različna razpisna področja na nacionalni in mednarodni ravni. Specializirani smo za razpisna področja mladine, kulture, aktivnega državljanstva in evropskega čezmejnega sodelovanja.

ISKANJE USTREZNIH RAZPISOV

NABOR POTENCIALNIH PARTNERJEV PROJEKTA

IZPOLNJEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

PRIPRAVA PRILOG ZA PRIJAVO NA RAZPIS

KOORDINACIJA PROJEKTA

PRIPRAVA POROČIL
(vmesna poročila in končno poročilo)

Spodbujanje vloge državljanov pri razvoju EU

Evropsko čezmejno sodelovanje zagotavlja okvir za reševanje skupnih izzivov na obmejnih območjih, izvajanju skupnih ukrepov in izmenjav politik, izkušenj in znanj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji.

TOP
X